Członkowie

Z roku na rok poszerza się grono członków naszego Stowarzyszenia i w chwili obecnej liczy już 20 osób.

Na codzień są to uczniowie; pracownicy małych firm i wielkich korporacji. W wolnych chwilach realizują swoje pasje i zainteresowania biorąc czynny udział  w życiu Bractwa. To dzięki nim możliwy jest rozwój Stowarzyszenia i realizacja jego statutowych celów.
Jeśli podzielasz nasze zainteresowania – dołącz do nas! Zapraszamy!