Podziękowania

 W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim życzliwym nam osobom za wspieranie działalności Stowarzyszenia. Podziękowania w szczególności należą się:

Władzom Gminy Walim – w szczególności Wójtowi Panu Adamowi Hausmanowi – za wspieranie naszych działań zmierzających do wykorzystania Linii 285 w celach turystycznych, w sczególności uruchomienia na tej trasie Kolei Drezynowej.

Centrum Kultury i Turystyki  w Walimiu za pomoc i  współorganizację Mistrzostw Polski w Drezynowaniu.

Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego za wsparcie finansowe, ze środków Funduszu  zakupiony został między innymi GARAŻ na nasze pojazdy oraz DRZWI do naszej siedziby w Jugowicach. Dzięki środkom z FRW udało nam się także sfinansować niezbędne remonty naszych pojazdów, a także zakupić upominki dla zwycięzców Zawodów Drezynowych.

Dziękujemy Pani Poseł na Sejm – Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej za czynne wspieranie naszych inicjatyw.

Wspierającym nas firmom i instytucjom: Jata-Fiat Świdnica, Eko-Carbo Julia Sp. z o.o., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze

Mediom i portalom, dzięki którym wieść o organizowanych przez nas zawodach niesie się do lokalnej – i nie tylko – społeczności.

PKP Polskim Liniom Kolejowym oddział regionalny we Wrocławiu oraz Zakładowi Linii Kolejowych w Wałbrzychu i Sekcji Eksploatacji w Jaworzynie Śląskiej – za nadzór i współpracę.

Firmom i instytucjom: Wagony Świdnica S.A, PAFAL S.A, ŚFUP Service Sp. z o.o., Electrolux Poland Spółka z o.o., Nifco Poland Spółka z o.o., Sonel S.A., ZETO Świdnica,  Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica – za udostępnienie zakładowych tablic informacyjnych celem informacji o organizowanych przez nas Zawodach.

Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za umieszczenie baneru SBK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Zaprzyjaźnionym Drezyniarzom – za udział w organizowanych przez nas imprezach – Pawłowi z Bystrzycy, Waldkowi z Herbów, Pawłowi z Białej, Maćkowi z Opola, Jackowi z Świeradowa i wszystkim innym.

Pani Basi z Świetlicy Wiejskiej w Jugowicach, a także Sołtysowi Jugowic – Panu Tomkowi – za czuwanie nad porządkiem na stacji i wspieranie naszych inicjatyw.

Panu Jurkowi za naprawę przyczepy. 🙂

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej za współpracę, promocję i wypożyczanie pojazdów.

Okolicznym mieszkańcom za czujność i zgłaszanie wszelkich prób dewastacji Linii 285.

Z pewnością podziękowania także należą się, ZDIK Wrocław, Komendzie wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz MPK we Wrocławiu za umożliwienie nam wielokrotnych przejazdów drezyną ręczną torami tramwajowymi po tym pięknym mieście.

Zarządowi Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, za pomoc w promocji w pojazdach komunikacji miejskiej.

Na koniec nie możemy zapomnieć o wspierających nas naszych przyjaciołach, miłośnikach kolei i drezynowania, w szczególności Tomkowi Maciejewskiemu z DKR oraz wszystkim naszym rodzinom, bez których nie udało by się nam osiągnąć tego wszystkiego do czego doszliśmy.

Członkowie SBK