Rewitalizacja linii 285 – marzec 2022

Na fotografiach z końcówki marca uwieczniliśmy odcinki przebiegające przez miejscowości:
Bystrzyca Górna, Jedlina Zdrój, Jugowice, Lubachów, Zagórze Śląskie

Bystrzyca Górna
Bystrzyca Górna
Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jugowice
Jugowice
Jugowice
Jugowice
Jugowice
Jugowice
Jugowice
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Lubachów
Zagórze Śląskie
Zagórze Śląskie