Rewitalizacja linii 285 – listopad 2020 cz.2

Lubachów, Świdnica Kraszowice, Zagórze Śląskie

Lubachów
Lubachów
Lubachów
Świdnica Kraszowice
Świdnica Kraszowice
Świdnica Kraszowice
Świdnica Kraszowice
Świdnica Kraszowice
Świdnica Kraszowice
Zagórze Śląskie