Rewitalizacja linii 285 – grudzień 2020

Jedlina Zdrój i Jugowice

Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój
Jugowice w kierunku Jedliny
Jugowice w kierunku Świdnicy
Jugowice w kierunku Świdnicy
Peron w Jugowicach
SRK w Jugowicach