Rewitalizacja linii 285 – podsypka – listopad 2019 cz.2

DZIENNIK BUDOWY – sypanie tłucznia – Listopad 2019.
Rejon Bystrzycy Górnej i Dolnej.