Rewitalizacja linii 285 – luty 2022

Lubachów, okolice Zagórza Śląskiego, Jugowic i Olszyńca.