Dojazd na zawody 2018

Zawody tradycyjnie odbędą się na nieczynnej stacji kolejowej w Jugowicach.

Oto jak do nas dojechać (Na przykładzie trasy z dworca Wałbrzych Miasto pod stację w Jugowicach. Stacja na której rozegramy zawody jest zaraz przed wiaduktem, parking zazwyczaj po prawej za wiaduktem, przy ulicy Gazowej):

 

Samochodem:

  • od strony Wałbrzycha drogą 381, kierunek Olszyniec i Jugowice, następnie drogą 383
  • od strony Świdnicy kierunek Lubachów, Zagórze Śląskie UWAGA OBJAZD!

W chwili obecnej niestety nie ma możliwości dojechać do nas pociągiem lub drezyną, ale w przyszłości kto wie…

UWAGA OBJAZD!

Ważna informacja dla osób przyjeżdżających od strony Świdnicy, przez Bystrzycę i Zagórze Śląskie!

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” obowiązuje całkowite zamknięcie ruchu kołowego na obiekcie mostowym trwające do ukończenia niezbędnej przebudowy płyty pomostowej obiektu. Zakończenie robót planowane jest na 31 sierpnia 2018 r. Ruch pieszy odbywał się będzie przez wytyczone przez wykonawcę przejścia – kładki dla pieszych.

Na czas zamknięcia mostu w Zagórzu Śląskim wyznaczono objazdy:

Jugowice – Świdnica

Na odcinku Jugowice – Zagórze Śląskie przy siedzibie Caritas poprowadzony zostanie objazd przez ul. Wodną i dalej drogą powiatową nr 3371D wokół Jeziora Bystrzyckiego, aż do miejscowości Lubachów. Na tym odcinku kierowcy włączą się już na drogę prowadzącą do Świdnicy.

UWAGA: na drodze 3371D wokół jeziora na całym odcinku objazdu od siedziby Caritasu do mostu w Lubachowie obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w stronę Świdnicy.

Świdnica – Zagórze Śląskie

Poprowadzony zostanie objazd, zaczynający się skrętem w prawo przed Hotelem „Borys” i wjazdem na drogę powiatową nr 3358D prowadzącą do Niedźwiedzicy i Podlesia na drogę 3360D, kierunek: Olszyniec – Wałbrzych. Potem kierowcy kierować się będą musieli z Olszyńca do Jugowic drogą wojewódzką nr 383, by następnie już w Jugowicach jechać ul. Główną.

 

Źródło: http://walim.pl/?p=20709