REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 285 – kolejne kroki – 2016r

Co dalej z Linią 285 i drezynami w Górach Sowich?
IMG_20160724_095737
25 sierpnia 2016 roku w Jedlinie Zdroju odbędzie się spotkanie dotyczące podpisanej preumowy w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój aż do Wałbrzycha. Jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych Aglomeracji Wałbrzyskiej powróci do swojej świetności. Znowu będzie można dojechać koleją ze Świdnicy do Jedliny Zdroju.
Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana Koleją Bystrzycką) łączy stacje Wrocław Główny ze Stacją Jedlina Zdrój i liczy ponad 82 kilometry. Ruch pasażerki na linii nr 285 zawieszono w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Rewitalizacja linii umożliwi przywrócenie przewozów pasażerskich, a co za tym idzie poprawę atrakcyjności komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki środkom powierzonym Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rewitalizowany będzie odcinek o długości 21,41 km na trasie Świdnica-Kraszowice – Jedlina Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i Jedlina Zdrój – Wałbrzych. Linia nr 285 to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska. Na długości 21 km, prowadzi przez 23 mosty i wiadukty w tym 5 bardzo okazałych. Przebiega przez takie miejscowości jak Zagórze Śląskie (zamek Grodno), Lubachów (elektrownia wodna), Walim (sztolnie), Jedlina Zdrój (kompleks uzdrowiskowy). Linia będzie doprowadzała ruch do tras Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra – Wrocław. Umożliwiony zostanie szybki dostęp, do zakładów pracy, instytucji kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na realizację projektu zaplanowano ponad 108 milionów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniesie wkład własny wynoszący 33 398 200 zł. W ramach instrumentu ZIT AW projekt może uzyskać dofinansowanie na kwotę 74 706 500 zł. 25 sierpnia 2016 w Urzędzie Miasta Jedliny Zdrój odbędzie się spotkanie dotyczące podpisanej preumowy na dofinansowanie realizacji projektu przebudowy linii nr 285 ze środków ZIT AW. Projekt PKP PLK S.A., został zakwalifikowany do realizacji w trybie pozakonkursowym, czyli jako posiadający strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Źródło:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Dział Obsługi Naborów, Informacji i Promocji